MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

 

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.

Brunszvik Teréz Óvoda

8380 Hévíz, Sugár u. 7.
Telefon: 83/343-350

web: www.hevizegregy.hu
e-mail: ovoda kukac hevizegregy pont hu

Óvodavezető: Nagy Sándorné
Az óvodánk integráló intézmény. A központi óvoda 1976-ban épült,jelenleg 4 csoporttal működik. Az intézmény megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik, a csoportszobák esztétikusan berendezettek, az udvar szép kivitelezésű, árnyékos, mászókákkal, mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt.
Személyi feltételeink megfelelnek a törvényi előírásoknak, óvodapedagógusaink érdeklődőek és nyitottak az új pedagógiai - módszertani kezdeményezésekre. Tanítói, pedagógiai terapeuta, közoktatás vezetői, német nemzetiségi pedagógus, drámapedagógus, logopédiai szakóvodapedagógus szakképzettséggel rendelkezik az óvodapedagógusok 55, szakvizsgával az óvónők 44 %-a.
Az óvodai nevelőmunkát segítő dajkáink mindegyike szakirányú képesítést szerzett.
 
Helyi nevelési programunkról:
1998-ban az óvoda nevelőtestülete helyi nevelési programot írt, amelyet az előző évek gyakorlatára, nevelési tapasztalataira, értékeire épített.
2004-ben módosított nevelési programunkat kiegészítettük az integrált neveléssel. Intézményünk fogad sajátos nevelési igényű kisgyermekeket.
Részlet a programunkból:
Óvodai nevelésünk célja a családi nevelésre építve a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése, az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a gyermek önmegvalósítási szándékát, gyermeki jogait tiszteletben tartva.
Céljaink továbbá:       
- A környezetben biztonságosan eligazodó, azzal harmóniában élő
- Hagyományainkat, a múlt értékeit ápoló, megőrző.
- Hazájukat szerető gyermekek nevelése.
Munkánkban az óvodai életünk tevékenységrendszerében a környezet megismerése, a környezetvédelem, a hagyományok ápolása jelen van, más nevelési területekkel való komplex egységeket alkot. A természeti, társadalmi környezettel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok hozzásegítik óvodásainkat a környezetükben, emberi kapcsolatokban való eligazodásban, tájékozódásban.

Óvodánk belső szolgáltatásai: 
Logopédia
Készségfejlesztő foglalkozások
Német nyelvvel játékosan ismerkedő csoport
Alapozó terápia
Hitoktatás
Sószoba
Pedagógiai munkánkban fontosnak tartjuk a gyermekek megismerését, differenciáltan az egyéni eltéréseket figyelembe véve minden kisgyermeket képességei maximumára kívánunk eljuttatni.

„Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében.”
Brunszvik Teréz

CÍMKÉK