MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Hévíz Város Önkormányzat

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

(GAMESZ)

 1. Az Intézmény székhelye:

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 4/A.
Postai cím: 8380 Hévíz Pf. 49.

Elérhetősége: Telefon: 83/343-400,  83/540-212, 30/267-1900
Fax: 83/340-602
e-mail: hevizgamesz kukac hevizgamesz pont hu

Igazgató: Gönye József 

Városüzemeltetési ügyeleti telefonszám: 30/6832-444

 1. Az Intézmény alaptevékenysége:

Hévíz város közigazgatási területén lévő kommunális, egészségügyi, oktatási, közművelődési, szociális feladatokat ellátó intézményei folyamatos működtetésének biztosítása, ellátottak étkeztetése.

Hévíz városüzemeltetésével kapcsolatos feladatok /parkfenntartás, köztisztaság, temetőfenntartás/, valamint az önkormányzat által fenntartott önállóan gazdálkodó intézmények karbantartási, és gazdasági feladatai.

 

 1. Az intézmény működési köre: Hévíz város önkormányzati tulajdonú belterületi közterületei, ingatlanjai, intézményeinek ellátása, városüzemeltetés, zöldterület fenntartás.
 1. Alaptevékenységen kívüli feladatok:
 • közvilágítás karbantartás
 • csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása
 • utak, járdák karbantartása, kátyúzás
 • útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése
 • köztéri szökőkutak karbantartása
 • nyilvános illemhelyek fenntartása
 • piac üzemeltetés
 • jégpálya üzemeltetés
 • növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogírtás, lárvagyérítés
 • köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
 • sportcsarnok, tornaterem üzemeltetés
 • játszóterek fenntartása
 • HEBI üzemeltetés
 • rendezvények műszaki kivitelezése

 

 1. A GAMESZ szervezeti felépítése:

5.1. Közgazdasági csoport: A csoport ellátja a GAMESZ és a három önállóan gazdálkodó intézmény költségvetési, gazdálkodási, számviteli, könyvelési és adatszolgáltatási feladatait.

GAMESZ iroda munkarendje:
Hétfőtől – csütörtökig:7.30 – 16.00 óra
Pénteken: 7.30 – 13.30 óra

5.2. Műszaki csoport
A műszaki csoport ellátja az intézmények és a város üzemeltetésével kapcsolatos műszaki feladatokat. Biztosítja az intézmények épületeinek, berendezéseinek üzemképes állapotát, folyamatos karbantartását, valamint az Önkormányzat által a GAMESZ-ra bízott városüzemeltetési műszaki feladatok ellátását.

5.3. Élelmezési csoport

Intézményünk önkormányzati fenntartású konyhájában biztosítja a városi szociális-, közoktatási intézmények ellátottjainak közétkeztetését, az intézmények dolgozóinak munkahelyi étkeztetést.

5.4. Parkfenntartási és köztisztasági csoport, temetőfenntartás
A csoport végzi a város közterületeinek fenntartási munkáit. Az önkormányzati tulajdonú belterületi zöldterületek gondozása, tisztántartása, temetőfenntartás a feladata. Egyedi megállapodás alapján zöldfelület rekonstrukció, tervezés, építés kivitelezése vállalkozási formában.

5.5. Építményüzemeltetési csoport

A Sportcsarnok, Bibó tornaterem, portaszolgálati, takarítási, valamint a Polgármesteri Hivatal takarítási feladatait látják el a csoport tagjai.

 1. A GAMESZ-hoz tartozó önállóan gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények:
  1. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
   8380 Hévíz, Sugár u. 7.
   Tel./Fax: 83/343-350
   e-mail: ovoda kukac hevizegregy pont hu
  2. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
   8380 Hévíz, Szent András u. 11/a.
   Tel./Fax: 83/343-451
   e-mail: terezanya kukac t-online pont hu
  3. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
   838o Hévíz, Rákóczi u. 17-19.
   Tel.: 83/341-545, 83/540-196
   e-mail: iroda kukac hevizgaleria pont hu
 2. Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az éves költségvetési előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdálkodását Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestület által alkotott költségvetési rendelete határozza meg, képviseletét az igazgató látja el.
 3. Az intézmény telephelyei, elérhetőségei:
  1. Székhely, Iroda címe: 
   8380 Hévíz, Kossuth L. u. 4/A.
   Telefon: 83/343-400,  83/540-212, 30/267-1900
   email: hevizgamesz kukac hevizgamesz pont hu
  2. Konyha, élelmezés, étterem
   Címe: Hévíz, Kossuth 4/A
   Telefon: 83/343-181, Fax: 83/340-602
   e-mail: elelmezes kukac hevizgamesz pont hu
  3. Műszaki telephely
   Címe: Hévíz, Zrínyi utca 138., hrsz 011.
   elérhetősége: Városüzemeltetési ügyeleti telefonszám: 30/6832-444
  4. Parkfenntartási melegedő:
   Címe: Hévíz, Széchenyi u. 29.
  5. Temető: 
   Címe: Hévíz, Árpád u. hrsz.: 1223.
   Egregyi temető, Címe: Hévíz, Dombföldi út, hrsz.:023
  6. Piac:
   Címe: Hévíz, Széchenyi u. hrsz.1621.
  7. Jégpálya
   Címe: Hévíz, Széchenyi u. hrsz.1621
  8. Sportcsarnok
   Címe: Hévíz, Kossuth L. u.1.
  9. Bibó Gimnázium, Tornaterem
   ​​​​​​​Cím: Hévíz, Park u.9.
  10. Bibó Gimnázium Kollégium
   Címe: Hévíz, Rózsa köz 7.
 4. Az Intézmény szolgáltatásai:
  1. Közétkeztetés, vendéglátás:
   • A városlakók vendég-étkezőkénként –hosszabb távú ebédbefizetés esetén-, igénybe vehetik napi egyszeri étkezési szolgáltatásunkat.
   • Befizetési lehetőség: az Illyés Gy. Általános Iskola előterében működő pénzbeszedési helyen, az előre kifüggesztett befizetési napokon és időben.
  2. Temetőfenntartás

 • Egregyi temet
 • A temetővel, temetkezéssel kapcsolatos ügyviteli feladatok, temetésegyeztetés, sírhely megváltás, lejárt idejű sírok újra váltása, engedélyek intézésére a GAMESZ irodában van lehetőség:
 • A Hévízi temetőben munkanapokon temetőgondnok segíti a látogatókat, végzi a temetőkben a temetkezéssel kapcsolatos feladatokat és biztosítja a temetők rendjét. Munkaideje: 8-16 óráig
 • Az új síremlék állítása engedélyköteles, az engedélyt az irodánkban lehet megkérni, díja: 5.000 Ft+ Áfa.
 • A siremlék karbantartás, felújítás, egyéb munkák üzemeltetői engedély alapján végezhetők, díja: 4.000 Ft+ Áfa.
 • Munkát végezni a temetőben csak a fenti engedélyek birtokában lehet, az engedélyt a temetőgondnoknak be kell mutatni.
 • Letölthető, kitölthető formában: síremlék felállítási kérelem
 • A lejárt idejű sírokat újra kell váltani!
 •  A Hévízi temető nyitva tartása:
  • március 1-től augusztus 31-ig:       7.00 - 20.00
  • szeptember 1-től október 21-ig:     7.00 - 18.00
  • október 22-től november 10-ig:      7.00 - 20.00
  • november 11-től február 28-ig:       7.00 - 18.00
 • Az Egregyi temető folyamatosan nyitva van.
 

A temetési helyek megváltási és újra váltási díjai

 

Hévízi Temető

 

Egregyi Temető

sor-
szám

Megnevezés

Díj
(Ft)

Díj
(Ft)

1.

Sírhely, felnőtt, egyes 25 évre

25 000

15 000

2.

Sírhely, felnőtt, egyes 25 évre, kiemelt helyen

50 000

30 000

3.

Sírhely, felnőtt kettős 25 évre

50 000

30 000

4.

Sírhely, felnőtt kettős 25 évre, kiemelt helyen

100 000

100 000

5.

Urnafülke újra váltás 25 évre

30 000

30 000

6.

Urnafülke 2 urna 25 évre

50 000

50 000

7.

Urnasírbolt (2 urna) 25 évre /rézsű/

60 000

60 000

8.

Sírbolt (kripta), egyes 60 évre

100 000

100 000

9.

Sírbolt (kripta), egyes 60 évre, kiemelt helyen

200 000

200 000

10.

Sírbolt (kripta), kettős 60 évre

200 000

200 000

11.

Sírbolt (kripta), kettős 60 évre, kiemelt helyen

400 000

400 000

 1. Zöldterület karbantartás, takarítás

Szolgáltatások, melyeket a lakosság részére szabad kapacitásunk erejéig megrendelés alapján elvégzünk -ajánlatkérésüket a hevizgamesz kukac hevizgamesz pont hu email címre várjuk.

 • Kaszálás, rézsű kaszálás önjáró fűnyíróval, motoros kézi kaszálás:

kaszálási megrendelő letölthető, kitölthető formában.

 • Hóeltakarítás, síkosságmentesítés egész szezonra, szerződés alapján: hóeltakarítási megrendelő letölthető, kitölthető formában.
 • Garázs, szilárd burkolat takarítás pormentes gépi sepréssel.
 • Zöldterület, kertépítés, rekonstrukció.
 • Zöldfelületi, kertépítészeti tervezés.

 1. Piac üzemeltetés

Kistermelők és őstermelők, kézművesek számára értékesítési lehetőséget biztosítunk a Széchenyi utca Nagyparkoló mellett található piacunkon.

A piac nyitva tartása:

Március 1. – december 30.: Kedd:7.00 – 13.00

  Csütörtök: 14.00 – 20.00

  Szombat:    7.00 – 13.00

Január 1. – február 28.: Csütörtök:  14.00 – 18.00

                                       Szombat:     7.00 – 13.00

Letölthető megrendelők: