Csak egymásban bízva érhetünk el eredményt

Csendesen emlékezett városunk a '48-as forradalom évfordulóján.

Az 1848-as hősi emlékmű előtt Papp Gábor polgármester helyezte el az emlékezés és a tisztelet koszorúját. 

"Egy évvel ezelőtt szűk körben, korlátozott számban emlékezhettünk és ünnepelhettük meg legdicsőbb nemzeti ünnepünket. Hittük és hittem akkor, hogy az idei már igazi, közösen ünneplős nap lesz. A sors mást határozott, és nem mehetünk szembe vele.
1848. március 15-én arra volt szüksége ennek az országnak, ennek a népnek, hogy fiataljaink, forradalmáraink az utcára vonuljanak, így téve hitet szabadságunk, önállóságunk, nemzeti megmaradásunk mellett. Szembenéztek Európával, tették ezt magukért és értünk.
Furcsa fintora az életnek, hogy nekünk ma épp az ellenkezőjét kell cselekednünk. Ma az otthon maradással, a fegyelmezett magatartással tehetünk legtöbbet magunkért és másokért. Meg kell értenünk, hogy ma másféle harcot kell vívnunk, másféle küzdelemben kell helyt állnunk. A hazának 1848-ban a márciusi ifjak forradalmiságára volt szüksége.
Ma a hazának RÁNK van szüksége. Ránk akar építeni, belőlünk szeretne építkezni. Életerős, egészséges magyarokból!
1848-ban bíztak egymásban nemzetünk tagjai, csak így érhettek el dicső, világraszóló eredményt. Erre az egymás iránti bizalomra ma is óriási szükség van. Bizalom, kitartás, példamutatás, fegyelmezettég. Ezeket a ’48-ban is megtapasztaltakat kell örökségként megfogadnunk és átadni gyermekeinknek, unokáinknak.
Tisztelet 1848 hőseinek és tisztelet a mai hősöknek: az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, szociális gondozóknak, pedagógusoknak, rendvédelmi szerveknek, hivataloknak.
Tisztelet a hősöknek!

CÍMKÉK