MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.

Hírek, aktualitások

Elfogadták a 2023. év költségvetését
A képviselő-testület megszavazta a város büdzséjét.
Bevételi és kiadási oldalon 4 milliárd 351 millió forintos főösszeggel elfogadta Hévíz város ez évi költségvetését a képviselő-testület a február 9-iki soros ülésén.
A költségvetés megteremti a város mûködésének feltételeit, ám a jövő érdekében mindenképpen indokolt a következő évek stabil költségvetésének megalapozásához több, korábban már megkezdett intézkedés folytatására és véghezvitelére lesz szükség. Azért, hogy a város által elhatározott fejlesztéspolitika reális cél maradjon, az elkövetkező években továbbra is vizsgálni kell az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok ellátási színvonalát és felül kell vizsgálni az önkormányzat által önként vállalt feladatok közép és hosszú távú fenntarthatóságát. A térítési díjak és a helyi adó mértékek felülvizsgálata után át kell tekinteni a kedvezmények, mentességek megfogalmazását és mértékét, az egyes adómértékek helyi adó törvényben foglalt korlátait figyelembe véve. Át kell gondolni az önkormányzati vagyonban rejlő tartalékok feltárását nem kimondottan a fejlesztéspolitika forrásainak biztosítása érdekében. Javasolt számba venni azokat az ingatlanokat, amelyek értékesítése szóba kerülhet – hangzott el a költségvetés vitája során.
 
- A korábbi évekhez képest ismét növekvő adóbevételekkel és tovább csökkenő kiadásokkal számol Hévíz idei költségvetése, ami azonban még elmarad a koronavírus-járványt és az ukrajnai háborút megelőző időszaktól - közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján a város polgármestere.
Papp Gábor arról számolt be, hogy a város február 9-én elfogadott költségvetése 4,351 millió, főösszeggel számol, amelynek összeállítását jelentősen befolyásolta az ukrajnai háború és annak hatásai, az energia válság és a brüsszeli szankciók. Jelezte azt is, hogy az állami támogatások nem tudják fedezni a város önként vállalt feladatainak finanszírozását, hiszen a 4800 lakosú település olyan infrastruktúrát tart fent, ami akár egy 20-30 ezres város szintjét is eléri. Az adóerő és a lakósságszám pedig olyan mértékû, ami miatt nem lehet magasabb az állami finanszírozás. A polgármester elmondta: 2020-tól már a koronavírus-járvány miatt hoztak takarékossági intézkedéseket, de többek között a rekordmagasságba emelkedő energiaárak miatt - Hévízen átlagosan 8-os gáz- és 4-es áram-áremelkedéssel lehetett új szerződéseket kötni - az önkormányzat és intézményei újabb megtakarításokra kényszerültek. Mindez azonban nem jár tevékenységek megszüntetésével, új adók bevezetésével vagy elbocsátásokkal. Idén a központi költségvetésből 526 millió forint bevétellel kalkulálnak, ami növekedés a korábbi évekhez képest, de jelentősen elmarad a 2020-as 848 millió forinttól. A város közhatalmi adóbevételei 1,183 millió forintot jelentenek - ebből a legjelentősebb az idegenforgalmi adó 562 millió forintos összege - ami összességében növekedést mutat a korábbi évekhez viszonyítva, de 2020-szal összevetve 50%-kal kisebb az iparûzési és 30%-kal kevesebb az idegenforgalmi adó-bevétel – ismertette Papp Gábor. Kifejtette, hogy a 2023-as költségvetés tervezésének megkezdésekor – 2022. szeptemberében – még 400 millió forintos hiányt prognosztizáltak, ezt sikerült költségracionalizálással számos kiadás csökkentő intézkedéssel és bevételnöveléssel úgy kiegyensúlyozni, hogy néhány milliós tartalékot is képeztek. Azonban a további beruházások, felújítások elvégzéséhez tartalékalap létrehozása szükséges. Ez Magyarország Kormánya által ajánlott menedzsment terv iránymutatásai alapján és egyéb még folyamatban lévő Önkormányzati menedzsment terv szerinti folyamatos megvalósításával történik. többek között a város épületeinek, intézményeinek tervezett energiahatékonysági beruházásaival esetleges ingatlan értékesítésekkel. Így az idei év 2. negyedévében már úgy módosíthatják a költségvetést, hogy akár több 100 millió forint tartalékkal számolhatnak. A polgármester úgy látja: idén tovább emelkednek bevételeik. Két nagy beruházás jelenleg is zajlik a városban - a Schulhof Vilmos sétány felújítása és a régi buszpályaudvar területének átalakítása -, amelyek értéke 1,270 millió forint, és a korábbi csúszások után mindkettő idén befejeződhet.
 
A képviselő-testület megismerte és elfogadta az önkormányzat cégeinek: a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft-nek, a Hévíz Televízió Nonprofit Kft-nek, valamint a HÉVÜZ Kft-nek az üzleti tervét.
A cégek mindegyikére igaz, hogy feszített költségvetéssel kell dolgozniuk az idei évben, mely miatt a mozgástér szûkülésével is számolni kell. A televízió a költségvetési egyensúlyának fenntartása érdekében többek között forrásbővítés lehetőségeinek felkutatásán dolgozik. A turisztikai kft pedig amellett, hogy az idei évi rendezvények volumenének csökkentését szem előtt kell, hogy tartsa, olyan pályázati lehetőségeket szeretne megragadni, melyek a programok lebonyolításához tudnak segítséget nyújtani. A marketing tevékenység körültekintően, az előző évi turisztikai tendenciák maximális figyelembevételével történik. A testületi ülésen elfogadták a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda nyári leállásának időpontját: az ovi június 26. és július 21. között lesz zárva, egy ügyeletes csoportot azonban mûködtetnek azon gyermekek részére, akiknek a szülei nem tudják megoldani a gyermek nyári felügyeletét. A bölcsődében július 17. és augusztus 4. között kell leállásra számítani. Az önkormányzatot illetően központi szabályozás lesz érvényben, ennek részletei azonban egyelőre nem ismertek. Elfogadta a testület a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 2023/2024. nevelési évben induló csoportjainak létszámát: 4 csoportban, 109 fős maximum létszámban határozták meg az óvodai felvételikre 2023. április 24-25-én 8 órától 15 óráig kerül sor. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója előtt Petőfi-mellszobor állításával tiszteleg a város. Az alkotás Túri Török Tibor mûvész munkája és térítésmentes felajánlása, melyet a testület köszönettel fogadott el. A szobrot március 15-én avatja a város.