Elfogadták a város 2021. évi költségvetését

Elfogadott költségvetéssel rendelkezik Hévíz városa.

A 2021. évi költségvetési rendeletet a veszélyhelyzeti intézkedések és korlátozások miatt Papp Gábor polgármester fogadta el, döntését azonban több, a képviselő-testület tagjaival folytatott egyeztetés előzte meg, melynek során a képviselők kifejthették véleményüket, közölhették észrevételeiket.

A költségvetési rendeletet Papp Gábor polgármester sajtótájékoztatón ismertette, ennek összefoglalóját adjuk az alábbiakban:

"Hévíz város önkormányzat költségvetési rendelete 6 milliárd 135 millió forintos bevételi és kiadási főösszeggel határozza meg a város ez évi gazdálkodását, költségvetésünkben tartalékot is tudtunk képezni.

Ezen összeg jelentős része, 3 milliárd 156 millió forint a Magyar Kormány által nyújtott, a város beruházásaihoz szükséges pályázati támogatásokat tartalmazza. E támogatások segítségével újul meg a város közlekedése, indulhat el a városközpont átalakítása, a termelői piac megújítása, fejeződhet be a parkolási rendszer modernizálása és a térfigyelő kamerarendszer teljessé tétele, valamint a Vörösmarty utca megújítására is sor kerülhet. Számos pályázatunkhoz szakminisztériumoktól plusz forrásokat is igényeltünk és kaputnk.

Kardinális kérdés volt a város működési bevételeinek racionalizálása, hiszen ahhoz, hogy Hévíz a pandémia okozta gazdasági károkat kezelni tudja, illetve, a város hosszú távú stabil működését biztosíthassa, a működési kiadások átvizsgálása, szükség szerinti csökkentése lehetett és lehet csak a megoldás.

A 2020-as évhez viszonyítva a működési kiadások tekintetében a város 447 millió forint költségcsökkentést tudott elérni, részben az intézmények és az ellátott feladatok teljes átszervezésével, részben a bér- és dologi kiadások csökkentésével.

A 2020-as eredeti tervezéshez viszonyítottan:

- Személyi juttatások és járulékai: 1 milliárd 246 millió Ft-ról 1 milliárd 39 millió Ft-ra csökkentek, ez 207 millió forint megtakarítás.

- Dologi kiadások: 1 milliárd 176 millió Ft-ról 1 milliárd 76 millió Ft-ra csökkentek, tehát 100 millió forint megtakarítást értünk itt el.

- Jelentősen csökkentek az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásaink.  (Főbb terület Hévíz-Balaton Airport és Hévízi Sportkör, de emellett számos helyi egyesület, alapítvány, valamint városi kiadvány is érintett). Itt 319 millió Ft helyett 166 millió Ft szerepel az idei évi költségvetésben, azaz 153 millió forint csökkentést értünk el.

- Létszámok: 235,5 fő helyett jelenleg 200,25 fővel működik a város. Az intézményi átszervezések – figyelembe véve a turisztikai forgalom visszaesésével arányos feladat csökkenést - az eddiginél jóval takarékosabb, ám reményeink szerint hatékonyabb működést tesznek lehetővé. Az átszervezés kivétel nélkül minden intézményünket érintette. Ahol mód nyílt rá, státuszok megszüntetésével, az üresen maradt álláshelyek betöltetlenségével (figyelembe véve az idei és jövő évi nyugdíjazási rendet is) tudtunk eredményt elérni, egyes intézményeknél áthelyezések történtek, de elbocsátásokkal is számolni kellett. Az átszervezés egyik lényeges lépése volt a HÉVÜZ Kft. létrehozása. A cég elsősorban a város parkolási rendszerének működtetésére hivatott, ám több, addig a GAMESZ által kezelt feladatot vesznek át, a GAMESZ-nél a városszépítési feladatok maradnak.

Látható, hogy jelentős munkán vagyunk túl. Mivel azonban az üdülőhelyi támogatásra a pandémia okozta korlátozások után sem számíthatunk, ennek összege a szolidaritási hozzájárulással együtt 650 millió Ft, ezért kell elérnünk legalább a 650 millió forintos tartós költségcsökkenést a város költségvetésében.

Az idei év bevételeit a tavalyi év bevételeivel kalkuláltuk. Az idei évben 320 millió Ft bevétel a központi költségvetésből származik. A három legjelentősebb adóbevétel összesen 749 millió Ft:

Építményadó 224 millió Ft

Idegenforgalmi adó 284 millió Ft

Iparűzési adó 241 millió forint

 

A várható és jelenleg is tapasztalható kiesések ellensúlyozása miatt folytatódik a kapacitások felmérése, az egyes feladatok ellátási szintjének folyamatos vizsgálata, a takarékos és hatékony feladatellátás.

A pandémia miatt kialakult helyzet és a szigorítások eltörlésével pedig az intézményi térítési díjakat, parkolási díjakat és az adópolitikát is felül kell vizsgálni 2021-ben a 2022. évre vonatkozóan, hiszen ezek a korlátozások is közel 100 millió Ft-os bevétel kiesést jelentenek.

Hiszünk abban, hogy a pandémia elmúltával a turisztikai szektorban jelentős verseny indul meg, ez a piac teljes átrendeződéséhez vezethet. Valamint a vállalkozások és a város bevételei nőhetnek. Ahhoz, hogy Hévíz versenyben maradhasson, minden helyi szereplőnek ki kell vennie a részét. Beruházni a lehetőségeinkhez mérten most kell igazán, ezért az önkormányzat eltökélt abban, hogy a megkezdett, a kormányzat és az Európai Unió által is támogatott fejlesztéseket befejezze és újabb pályázati forrásokat nyerjen el."

 

CÍMKÉK