Soknak semmi sem lehetetlen

Városnap Hévízen
Május elseje Hévíz Város Napja. Az alábbiakban Papp Gábor polgármester ez alkalomból mondott ünnepi beszédét közöljük.

Tisztelt hévíziek!

 

Ismét csendesen tudunk csak megemlékezni május elsején Hévíz Város Napjáról.

Mégsem lehetünk szomorúak vagy elégedetlenek, hiszen az elmúlt hónapokhoz viszonyítottan rengeteg előrelépés történt életünkben, és sok pozitív fejlemény városunkat illetően is.

Ami a legtöbb embert a mindannapjaiban is érintheti az, hogy végre nyitottabb számunkra a világ, és ezt szó szerint is érthetjük. Annyi hónap kényszerszünet és leállás után végre kiülhetünk a teraszokra, a védettségi igazolványok birtokosai számára pedig még több lehetőség nyílik meg, olyasmi, amiről november óta csak álmodoztunk.

Sok vitát váltott és vált ki az igazolványok bevezetése nemcsak nálunk, de Európa-szerte. Úgy gondolom azonban, szükség van egy fokozatosságra, ha úgy tetszik: egy biztonsági lépés beépítésére ahhoz, hogy eljöhessen az a pillanat is, amikor teljes mértékben a régi életünket élhetjük kivétel nélkül, mindannyian. Mindenkinek szíve joga eldönteni, él-e az oltás adta lehetőségekkel, emiatt senkit nem lehet elítélni sem az egyik, sem a másik oldalon. Összességében azonban elmondhatjuk, hogy hazánk oltási programja kiemelkedően jó európai viszonylatban is, és sok országban hozzák ezt példaként.

Nem vagyok járványügyi szakember, sem egészségügyi szakértő, csak arra tudok támaszkodni én is, amit a híradásokban tőlük láthatunk, olvashatunk. Így reményekre ad okot, hogy a szakértők szerint biztatóak a tendenciák, ezek alapján május végén, június elején a harmadik hullám lecsenghet. A fokozatos újranyitás pedig garantálhatja, hogy nem lesz tartós megtorpanás a járvány visszaszorulásában, esetleg csak rövid zökkenők lehetnek a lefelé tartó tendenciában.

 

Tisztelt hévíziek!

Hogy miért ecsetelem ilyen hosszasan az oltás-ügyet, a járványügyi helyzetet?

Egyrészt, mert ez szövi át mindennapjainkat, másrészt, mert ez határozza meg városunk helyzetét, lehetőségeit, sőt jövőjét is!

Az elmúlt hónapok bizony számos nehézséget hoztak Hévíznek, és az sem vigasz senki számára, hogy ez alól egyetlen település sem volt kivétel. A külföldi turisták elmaradása miatt sok vendégéjszakától estünk el, és mivel az idegenforgalmi adó után járó állami támogatás is megszűnt, tartós, komoly, 600 millió forintos bevétel kieséssel kell számolnunk költségvetésünkben. A parkolás ingyenessé tétele az egyes állampolgár számára jó lehetőség, és egészségügyi szempontból is indokolt döntés volt, hiszen autóval közlekedve elkerülhető a több kontaktus, városi szempontból azonban újabb bevétel kiesést okozott. Vállalkozóink nehéz helyzete pedig ugyancsak rontotta a mi lehetőségeinket is.

Egy általam mélyen tisztelt ember, kiváló sportoló, a nemrég elhunyt Monspart Sarolta egy interjú során így fogalmazott:

„Sokszor esünk le a mélybe, nem lehetünk mindig a csúcson az életben. A tanácsom az, hogy soha ne a kifogást keressük, miért nem tanulok, miért nem csinálom meg határidőre a munkámat, miért nem fogok meggyógyulni, hanem azt, hogy hogyan fogom megcsinálni ezeket. Mindig a megoldást keressük.”

 

Tisztelt városlakók!

Hévíz ezekben a nehéz hónapokban a megoldásokat kereste. Rengeteget dolgoztunk azért, és a többes szám alatt minden intézményünket, helyi vállalkozásunkat értem, hogy Hévíz egyensúlyát visszaállítsuk. Hatalmas munkát rótt ránk intézményeink átszervezése. Elkerülhetetlen volt átvizsgálni, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben hol, milyen módon tudunk gazdaságosabban működni és működtetni úgy, hogy a hatékonyságunkon ne essen csorba. Olyan intézkedéseket kellett hoznunk, melyek hosszú távon is megnyugtató gazdasági helyzetet teremtenek a város számára. Emiatt ésszerűsítettük az intézmények működését, létszámát, vizsgáltuk át kiadásainkat, szerződéseinket, együttműködéseinket, támogatási rendszerünket. Fáradságos egyeztetések után sikerült olyan megoldásokat találnunk, melyek helyre tudták billenteni a gazdasági egyensúlyt, és a következő évekre is tudunk előre tervezni e tekintetben.

Marketing munkánknak hála, hatékonyan tudtuk megszólítani belföldi turistáinkat, így a nehéz helyzet ellenére is az élen zárt Hévíz a turisztikai eredményességet tekintve.

A helyzet az itt élőket is ráébresztette, hogy összefogással lehet előrébb lépni, az egyéni érdekeket felülírja a közösségi érdek. Ennek a felismerésnek az egyik üdvözlendő következménye a vállalkozók összefogása és egyre eredményesebb együttműködése a turisztikai egyesülettel és az önkormányzattal.

Komoly eredménynek tartom, hogy a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház új vezetésével kiváló kapcsolatot tudtunk kialakítani, így a közös projektjeinkben is látványos előrehaladást érhettünk el, s jelentősen javult a város, a tófürdő és a turisták közötti kommunikáció.

 

Tisztelt Hévíziek!

A nehézségek ellenére is jelentős fejlesztéseket tudunk végrehajtani városunkban, hiszen ezekhez elnyert támogatásokkal és plusz kormányzati forrásokkal rendelkezünk, városunk önerejét a korábban felvállaltakon felül nem kellett igénybe vennünk a feladatok végrehajtásához.

Örömmel jelenthetem, hogy jó úton halad az autóbusz pályaudvar áthelyezése, a Schulhof sétány átépítése, elkezdődött a termelői piac megújítása, hamarosan indulhat a gyógyhelyközponti fejlesztés, megújul a Vörösmarty utca, megépülhet a kálvária Egregyen, csodálatosan megújul és új attrakciókkal bővül a véderdő.

Számunkra ezek a fejlesztések minőséget, plusz szolgáltatásokat, újfajta vonzerőt jelenthetnek, melyre a következő években turisztikai szempontból valamennyien tudunk alapozni.

 

Hiszem, hogy az az összefogás, az a fegyelmezettség, az a hihetetlen csapatmunka, mely az eltelt hónapokban a hévzieket és az itt dolgozókat jellemezte, olyan erőt és lendületet adott nekünk, mellyel a következő esztendőnek már sokkal jobb kondíciókkal nézhetünk elébe, és végleg felül tudunk kerekedni a járvány okozta nehézségeken.

Köszönöm mindazok munkáját, akik az eddigi feladatok végrehajtásában részt vállaltak. Köszönöm a város lakóinak, hogy fegyelmezett magatartásukkal hozzájárultak a sikeres járványkezeléshez, s összefogásuknak, hogy ez a város a 2020-as városnap óta eltelt egy évben hatalmasat tudott előrelépni.

Sokszor hallhattuk már a legnagyobb magyar, Széchenyi István lelkesítő gondolatát:

Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.

 

Mi itt Hévízen bizonyítottuk ezt. Kívánom, hogy továbbra is tudjunk együtt, ezért a városért, az itt élőkért együtt tenni!

 

Boldog születésnapot, Hévíz!

 

 

 

 

CÍMKÉK