Változik a közterületek karbantartási rendje

Saját ingatlana előtt a tulajdonos felel a tisztaságért
Hévízen eddig a város teljes területén a GAMESZ látta el – szakszerűen, magas minőségben és ingyenesen - az ingatlanok előtti zöld területek, járdák és árkok karbantartását, átvállalva az ingatlanok tulajdonosaitól ezt a feladatot.

A koronavírus hatására bekövetkezett bevételkiesés miatt, a 2021. évtől ennek többlet anyagi és emberi terheti nem tudja vállalni a város, így a közterületek gondozása a kiemelt turisztikai területekre fog korlátozódni.  

Mindannyiunk érdeke azonban, hogy az  életterünk esztétikus, használható és  egészséges  maradjon ezután is, mind az itt lakók és mind az idelátogató vendégek számára is. Felhívjuk ezért a figyelmet arra, hogy az ingatlan tulajdonosok készüljenek fel a saját ingatlanuk előtti terület gondozására.

Ingatlanok előtti közterületek tisztántartási rendje 

Az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve az úttestig tartó területsáv (zöldfelületi sáv) tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, vagy bérlője köteles gondoskodni.

A tisztántartás fogalomköre:

- a zöldfelület kaszálása (amelynek gyakoriságát a fű magasságának 20 cm-ben maximalizált magassága határozza meg),

-  a lehullott lomb, illetve termés rendszeres összetakarítása, összegyűjtése. Az összegyűjtött lombot, kaszálékot javasoljuk az ingatlanon kialakítható komposztálóban hasznosítani, vagy a hulladékszállító cég a zöldhulladékot a területről előírásai szerint előkészítve gyűjtési napokon elszállítja: április 1-től november 25-ig 2 hetente csütörtökönként.

-  az ingatlan előtti közterületi sávban a hulladék összetakarítása.

Gondoskodni kell továbbá a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A már korábban megszokott síkosság mentesítési, hó eltakarítási rend továbbra is érvényes, az ingatlan tulajdonosok felelnek a saját ingatlanuk előtti járdaszakasz biztonságos használatáért.

A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a tulajdonos-használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

A mezőgazdasági területeket megközelítő utak járhatóságáról kérjük, a területek gazdái gondoskodjanak.

A közterületi  fás szárú növényzet gondozása, metszése, növényvédelme nem tartozik az ingatlantulajdonos gondozási kötelezettségei közé, a metszéseket továbbra is a GAMESZ munkatársai végzik.

A közterületek tisztántartásának ellenőrzése a közterület felügyelet hatáskörébe tartozik.

Amennyiben a közterület karbantartási munkákat szeretné megrendelni, a GAMESZ az alábbiak szerint áll rendelkezésre:

  • síkosság mentesítés: 50.000 Ft/szezon
  • zöldfelület kaszálása, lomb takarítás 60 Ft/ m2

Részletek és megrendelő nyomtatvány elérhető: https://onkormanyzat.heviz.hu/kozerdeku/hirdetmenyek

CÍMKÉK